dimarts, 7 de gener de 2014

MITOLOGIA: Qüestionari Vídeo "Dioses de la mitología griega" (1a part)

Qüestionari sobre el vídeo: Dioses de la mitología griega – 1a part
(Gods and goddesses, History Channel)

CONTINGUT:
A) INTRODUCCIÓ [fins al minut 5]
B) COSMOGONIA I TEOGONIA ( min. 5 a 11:28 – ca. 6 minuts)
C) ANTROPOGONIA. DONES i DEESSES ( 11: 28  a 28.40 – ca. 17 minuts)
D) RAPTE DE PERSÈFONE (MINUT  28:40 -29:50 – durada: 1 minut)
E) HÈRACLES, L’HEROI (MINUT 29:50 -37:46 – durada: 8 minuts)
F) ÈDIP i EL DESTÍ (37:46 – 43:00 – durada: 6 minuts)

A) INTRODUCCIÓ [fins al minut 5]

1.       Qui presideix tots els déus?   ____________________ De què és déu _________?

2.       Afrodita és la deessa de  la ___________________ ___________ i la _____________________. A l’altra extrem tenim a  _______________, una verge molt casta.

3.       APOL·LO tenia més d’un poder: és l’organitzador, el ___________________________. És el que cura però qui també pot portar les _____________________. Això és una cosa que succeeix amb molts déus grecs: si poden provocar una cosa, també poden deturar-la.

B) COSMOGONIA I TEOGONIA ( min. 5 a 11:28 – ca. 6 minuts)

4.   Aquest relats (els mites) es van transmetre oralment, però en algun moment, al voltant de l’any _____   aC, van ser recopilats, organitzats i escrits  per Homer (sigui o no una sola persona).

5.       Segon Homer, al principi hi havia ____________, un esperit amb forma de gran riu circular i  interminable que desembocava en ell mateix. També hi havia una altra presència, Tetis, de vegades anomenada ____________________________.

6.       Uns 50 anys després d’Homer, el poeta ______________ ____, va escriure la Teogonia, en la qual també descriu la creació dels déus.

7.       Segons Hesíode, el món va començar d’una altra manera: primer va existir una presència sobrenatural, anomenada ______________. Després del Caos, va existir una deessa anomenada __________ (la Terra). Gea es va allitar, es va casar i es va unir amb _________(el Cel).

8.       Gea va conspirar amb ____________, un dels seus fills nonats,  el qual va castrar el pare, se suposa que des de l’interior  del ventre de la mare.

9.       Els genitals amputats d’Urà van caure al mar, del qual sorgeix ______________________.

10.   Aquest relats composen el que es coneix com a Mitologia grega, que es deriva de la paraula grega ___________ (μύθος). Per als antics grecs aquests relats els ajudava a entendre com i per què el món funciona com funciona.

11.   Curiosament l’amor i la guerra, o la __________________ i el sexe, estan profundament lligats a la mitologia grega. Potser perquè entenien que els grans desitjos, les grans pors i les grans odis estaven d’alguna manera relacionats.

12.   Cronos va alliberar els seus germans i germanes del ventre de Gea. Aquests éssers serien coneguts com els _______________.

13.   Cronos es va casar amb Rea. Cada cop que Rea donava a llum, ell ______________ el fill. Rea agafa un fill seu, encara nadó, ____________, quan va néixer, el va embolicar i el va amagar en una cova a ____________ , on es criaria. Va donar a Cronos una pedra embolcallada en bolquers  que aquest va devorar pensant que es menjava el nadó.

14.    Zeus va créixer i va atacar al pare i tots els fills van sorgir. I aquest va ser el principi dels déus ________________ ________.

15.   Zeus va recuperar la pedra amb què la mare va enganyar el pare. Fins i tot ara es pot veure al santuari de _____________. [Els grecs consideren que aquest punt marca el centre – omphalos, en grec. “ melic” – del món].

16.   Des del mont Olímp, Zeus i els seus germans lluiten pel control del món contra els seu pare, oncles i ties, que eren tots ______________. Finalment vencen els Olímpics, i reconeixen Zeus, que també és déu del Cel,  com el seu _____________.


C) ANTROPOGONIA. DONES i DEESSES ( 11: 28  a 28.40 – ca. 17 minuts)

7.   Després de triomfar sobre els titans, Zeus es casa amb _____________, una titanessa i, per tant, tia seva. Amb el temps tenen una filla que neix del cap de Zeus totalment desenvolupada i armada: és ____________, la deessa dels guerrers [i de la saviesa].

8.   Tots els déus grecs tenen un atribut en comú: la seva imatge és _____________ ________.

19.   A la narració d’Homer, no és fins que els déus s’intal·len a l’Olimp que es comença a desenvolupar la història dels éssers humans.  A més, per als grecs l’ésser humà és una criatura insignificant en l’univers.

20.   Cap al  minut 15: 05, escoltaràs dues teories que volen explicar per què aquesta poca rellevància de l’aparició de la humanitat en la mitologia grega. Resumeix totes dues i digues quina et resulta més possible o creïble
21.   La mitologia grega conté diversos relats de la creació de l’home. En la versió d’Homer de la creació de l’home, el déu _________________ crea el primer home de fang i l’infon la vida. En el relat d’Hesíode, Zeus crea races successives d’homes: d’or, plata, bronze i ____________.

22.   La primera raça d’homes es feta d’or: la seva vida és fàcil, les seves collites abundants, literalment compartien banquets amb els déus. La gent vivia a la Terra, els seus conreus creien sols i tothom era bo i ____________. Vivien pràcticament en un paradís. Tota aquesta gent senzillament va desaparèixer passat un temps.

23.   Quin és el llibre bíblic que parla de la fi de la vida dels homes al Paradís (l’expulsió dels homes de l’Edèn? _______________________.

24.   Quan la raça d’or s’extingeix, Zeus crea la raça de plata. Els homes de l’edat de plata van ser nadons  per molt de temps i després van tenir un curt període de maduresa, per després patir una vellesa espantosa i desaparèixer sota terra. Eren més ____________________ i no adoraven prou els seus déus.

25.   A continuació van arribar els homes de bronze, que es van ___________________ entre ells implicats en constants guerres.

26.   Finalment apareix la raça d’homes que viuen avui en dia: d’ella se’n diu que és la raça de _______ ______.

27.   La primera dona es creada com un càstig per a la humanitat: això sona increïblement ________________________ . Explica la història que un dels déus, ____________________, va voler enganyar Zeus. Prometeu significa “previsió”.

28.   Quin és l’engany que ordeix Prometeu contra Zeus?

29.   Quin és el càstig de Zeus contra els homes, com a represàlia de l’engany de Prometeu? ________________________________________________________

30.   Aleshores, Prometeu roba el foc i el torna a la humanitat. Zeus es torna a venjar crea una dona (un mal formós – kalón kakón). La dona es deia ____________________, i arriba amb una capsa de mals que va escampar pel món.

31.   La història de Pandora recorda a la d’ ___________ i el fruit prohibit al Jardí de l’Edèn.

32.   Se li dóna una caixa i se li diu que no l’obrí. Què passa quan pandora obre la caixa? 

33.   Tanca la caixa massa tard, deixant a dins només una cosa:______________.

34.   Com es pot entendre que l’esperança pugui ser un mal, una desgràcia per a la humanitat?  

35.   [Pandora, la mateixa deessa Afrodita i altres personatges femenins provoquen por i desconfiança entre el grecs.] En contrast, els grecs creien que Atena, una deessa sense rol sexual, era  una gran força del bé. Atena és la protectora, la divinitat guerrera que encapçala la guerra justa. Ella és la deessa de la ciutat i, en molts sentits, la divinitat més important que tenen els ______________. [cap al minut  25].

36.    [MINUT 26.30] De forma conscient o o inconscient [MINUT 27.10] els déus estan molt presents a la vida quotidiana dels antics grecs. En cada ________________, a cada planta, en cadascuna de les emocions que experimentaven, pensaven que darrere hi havia un déu controlant-ho tot.


D) RAPTE DE PERSÈFONE (MINUT  28:40 -29:50 – durada: 1 minut)

37.   L’hivern neix quan Persèfone, la filla de la deessa ________________, és raptada pel déu ___________ i portada a l’Infern per fer-la la seva muller.
38.   Per què els déus demanen a Zeus que Persèfone sigui retornada a Demèter?

39.   Amb quina condició es permet a Persèfone tornar amb la mare?


E) HÈRACLES, L’HEROI (MINUT 29:50 -37:46 – durada: 8 minuts)

40.   Les dificultats personals sovint s’explicaven com a producte d’alguna ofensa feta als déus. Els que ofenien els déus eren castigats pels mateixos déus. En un món difícil, sovint la gent busca un _____________, algú que els porti l’alliberament d’una vida aparentment plena d’adversitats.

41.   Hi ha qui pensa que un infant nascut d’un déu grec i d’una dona mortal prefigura l’aparició de _____________ ____.

42.   Hèracles  més conegut com a _________________[nom llatí], neix de la unió de Zeus amb una mortal.

43.   Quina treta fa servir Zeus per enganyar la futura mare d’Hèracles, Alcmena,  i poder allitar-se amb ella?

44.   Fins i tot en la seva infantesa, Hèracles està dotat d’una ____________ extraordinària. Com ho va demostrar quan era encara un nen de bressol?

45.   Un heroi era un home amb una força sobrenatural, que estava assenyalat per tenir una vida de grans fites però també d’enormes _________________.
46.   Hera li provoca a Hèracles al llarg de la seva vida atacs d’ira o de ___________________. Hèracles emprèn treballs d’expiació sovint matant monstres. Al final de la seva vida, a Hèracles li és concedida la _______________.

47.   Tot i que Hèracles sigui excepcional, només és un dels molts déus que van viure entre els mortals. Hi ha Aquil·les i _____________, grans guerrers de l a Guerra de Troia, i Teseu, entre les proeses del clau s’ inclou haver mort el temible ______________________.

F) ÈDIP i EL DESTÍ (37:46 – 43:00 – durada: 6 minuts)

48.   Un altre heroi insòlit és Èdip, que es casa amb la seva mare i mata el seu __________. Sigmund Freud es va aprofitar d’aquesta història per al seu ________________ d’Èdip.

49.   La història d’Èdip planteja una altra pregunta? Estan les vides dels éssers humans predestinades o tenen els humans l’oportunitat d’actuar amb llibre albir. Què demostra al respecte la història d’Èdip?

50.   Com mata al seu pare?

51.   Èdip pretenia matar el seu pare i casar-se amb la seva mare?

52.   Els antics grecs personificaren el destí en la forma de tres deesses: les Parquets, que es deien Cloto, ___________ i  Àtropos. Els seus noms signifiquen “la teixidora”, “la controladora” i “_________________________________________”. Ells teixeixen un fil per a la vida de cada persona.

53.   Veiem a la poesia d’Homer que el _______________  és un poder superior als déus. Els déus s’inclinen davant del destí en diverses ocasions.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada