divendres, 17 de gener de 2014

Història dela llengua catalana: orígens i formació (1)

UNITAT 5: HISTÒRIA DE LA LLENGUA CATALANA (1)
1)      LA ROMANITZACIÓ (p. 220.221)
1.1. Pobles “preromans”: ibers, celtes, protobascos, fenicis, grecs
1.2.  Conquesta romana: II Guerra Púnica
1.3. Colonització romana i romanització.

2)      LA LLENGUA LLATINA (p. 221-222)
2.1. expansió políticomilitar de Roma i de la seva llengua: Laci, península Itàlica, províncies
2.2. llatí clàssic / llatí vulgar
2.3. les llengües romàniques: Romània Perduda, Nova, Vella (oriental o occidental), Romània ·contínua”.

3)      NAIXEMENT DE LA LLENGU CATALANA (p. 222)
3.1. Imperi carolingi: sorgiment d’una consciència lingüística.
3.2. Catalunya i la Marca Hispànica

4)      CONFIGURACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA (p. 223-224)
4.1. substrat, superstrat i adstrat
4.2. cultismes

5)      EVOLUCIÓ DEL LLATÍ AL CATALA (p. 225)

6)      CONFORMACIÓ DE L’ESPAI LINGÜÍSTIC CATALÀ (p. 226-227)
6.1. Parlars constitutius
6.2. Parlars consecutius

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada