dimarts, 6 de setembre de 2016

TUTORIALS LLENGUA. Anàlisi sintàctica d'oracions simples (recapitulació)


Exposem molt resumidament les pautes metodològiques per analitzar i traduir oracions simples del llatí al català (segons s'ha explicat als tutorials d'anàlisi de l'oració simple):

1.       Identificar el VERB.
2.       Identificar el SUBJECTE. El verb ens ha donat la pista per saber si el subjecte és singular o plural.
3.       Si el verb és predicatiu (i transitiu), buscar el CD.
4.       Si el verb és copulatiu, mirar si duu ATRIBUT.
5.       Buscar els altres complements verbals: CI i CC.
6.       Buscar els CN i determinar quin substantiu complementen cadascun.

7.       Traduir bo i procurant de respectar l’ordre natural de l’oració simple en català (és a dir: Subjecte + Verb + Complements del verb; i recordant que el CN sempre ha d'anar al darrere del nom que complementa).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada