dimarts, 6 de setembre de 2016

TUTORIALS LLATÍ. Genitiu CN en estructura de pont

És prou usual en llatí trobar genitius CN situats enmig de:
a)       un sintagma nominal constituït per un substantiu i el seu adjectiu;
b)      un sintagma preposicional constituït per una preposició i un sintagma nominal.

Veiem exemples de tots dos casos.

A)     CN enmig d’un sintagma nominal. Prenem com exemple el sintagma nominal regina bona (‘la reina bona’), format per un substantiu (regina) i per un adjectiu que hi concerta i el complementa (bona). En llatí, per afegir un CN en genitiu al sintagma (per exemple, insulae, ‘de l’illa’), podem situar el genitiu:
  •          al davant del sintagma: insulae regina bona o insulae bona regina.
  •          al darrere del sintagma: regina bona insulae o bona regina insulae.
  •          Enmig del sintagma, és a dir, entre el substantiu i l’adjectiu (aquests dos col·locats en l’ordre que es vulgui). Aquest tipus d’estructura se sol anomenat “de pont”:


bona
insulae
regina

  Gen sg →
Nom. sg. F


En tots tres casos, haurem de traduir la bona reina de l’illa.


B)      CN enmig d’un sintagma preposicional. És una estructura semblant a l’última que acabem d’explicar. Per exemple, a la cabana del bosc (en llatí: in equival a la prep. ‘a’, ‘cabana’ es diu casa i silua significa ‘bosc’), a banda de poder-se dir amb el mateix ordre que trobem en les llengües romàniques
in casa

siluae
Prep+ Abl sg

  ← Gen sg

també podem trobar una estructura de pont en la qual el genitiu vagi inserit entre la preposició i el substantiu:
in
siluae
casa
Prep
    Gen sg 
   Abl sgEn tots dos casos, la traducció serà idèntica: a la cabana del bosc.


Òbviament, el substantiu casa podria dur un o més adjectius complementant-lo. Veiem un darrer exemple:
in
siluae
casa parua
Prep
   Gen sg 
             Abl sg


L’adjectiu femení parua significa ‘petita’. Per tant, la traducció seria a la petita cabana del bosc.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada