dimarts, 14 de juliol de 2015

HISTÒRIA DE ROMA: Rome, rise and fall of an Empire. VÍDEO 7 (qüestionari)

7. REBEL·LIÓ I TRAÏCIÓDurada: 44:34
Continguts: coimperi de Luci Ver i Marc Antoni. Les campanyes de Pàrtia (Luci Ver) i de Germània (Marc Aureli). Traïció d'Avidi Cassi. Còmmode coemperador.


QÜESTIONARI:


1)      L’any 160, l’Imperi romà comptava amb una població d’uns 50 milions de persones protegides per un exèrcits de ______________ soldats     

2)      Els dos hereus de l’emperador, adoptats quan eren infants per l’emperador Antoní Pius, eren______________________ i _________________.

3)      Faustina, la filla de l’emperador, és donada en matrimoni a un dels dos prínceps: _______________ 

4)      Any de la mort d’Antoní Pius (arran de la qual els dos prínceps són nomenats emperadors, després de “sobornar” la guàrdia pretoriana): _________ .

5)      Problemes a les fronteres. Quin poble envaí Armènia i amb aquesta maniobra deixà Síria en una posició de gran vulnerabilitat? ____________________ .

6)      Any en què l’emperador Luci Ver es posà al capdavant de l’exèrcit per anar a lluitar contra els parts: _______________ 

7)      Brillant general amb qui va comptar Luci Ver en l’esmentada campanya militar de Pàrtia  perquè comandés les tropes romanes (162-166): ______________________________.

8)      L’any 166 Luci Ver féu la seva entrada triomfal a Roma. Ver va celebrar les festes del triomf al costat de la seva muller Lucila, filla de _________________________ .

9)      L’any 167, a la frontera nord, 6000 bàrbars germànics creuaren el Danubi i envairen la província de  _________________ .

10)   Nom del cabdill de la tribu dels marcomans que anà al campament romà per negociar un tractat de pau, representant a onze tribus germàniques: _____________________ .

11)   Marc Aureli es desplaçà a Pannònia. Nom del general va confiar el comandament de les operacions militars en aquell territori:  ____________________  

12)   Qui va morir a causa de la pesta abans d’arribar a la frontera i va fer que tota l’expedició hagués de tornar a Roma? ____________________ .

13)   Arran d’un nou atac dels germànics sobre les províncies romanes de l’altra vora del Danubi, Marc Aureli i Pompeià van comandar un inexpert exèrcit romà cap a Pannònia l’any  ______________ . 

14)   Títol del llibre escrit per Marc Aureli durant la seva malaltia: ___________________ .

15)   Any del nou atac dels germànics contra les fortificacions construïdes pels romans en els territoris dels marcomans i dels quades: _________________ .

16)   Segons la Història Augusta, després que Marc Antoni va dur a terme un sacrifici per demanar l’ajut els déus,quin senyal miraculós li enviaren les divinitats ? __________________________________________ . 

17)   Quin monument erigiren els romans per commemorar les campanyes germàniques de Marc Aureli? ____________________.

18)   Nom de les dues noves províncies romanes crea Marc Aureli en terres germàniques: _______________________ i _____________________________.  

19)   L’any 174, Marc Aureli va recollir tres legions estacionades a Síria per enviar-les a la ciutat egípcia d’ _____________________ . 

20)   Quin prestigiós general romà (heroi de la campanya contra els parts) anava al capdavant de les legions que són enviades a Egipte? __________________ .

21)   Faustina, la muller de Marc Aureli, creient que era imminent la mort del seu espòs, va oferir la seva mà i de retruc l’imperi al general  _____________________________ .  

22)   Marc Aureli, recuperat de la malaltia, decidí proclamar emperador el seu jove fill, anomenat ___________________. 

23)   Sufocada la rebel·lió, Marc Aureli va reprendre la campanya de Germània, acompanyat per Còmmode, qui anà en condició de ________________________ . 


24)   Any de la mort de Marc Antoni (potser a causa de la mateixa pesta per la què Luci Ver havia mort): _______________ .