dimecres, 14 de març de 2012

Activitats de mitologia (4t ESO)

MITOLOGIA (ACTIVITATS)

El treball que heu de fer consta de dues parts.

1a Part: Completar el següent quadre sobre els principals déus grecoromans:

NOM GREC
NOM ROMÀ
PARENTIU
Divinitat de...
ATRIBUTS
Cronos
Zeus
Hera
Posidó
Hades
Dèmeter
Atena
Hefest
Afrodita
Ares
Apol·lo
Àrtemis
Dionís
Hermes

2a Part: Cadascú ha de triar entre tres i cinc imatges (quadres, escultures, etc.) del mite o personatge mític que li ha estat assignat. Tot seguit, cal explicar per a cada imatge:
  1. Autor de l’obra. Breu apunt sobre el context històric i cultural (moviment artístic) en què fou produïda l’obra.
  2. Narració del mite representat en la imatge (si és el mateix per a més d’una de les imatges triades, no cal repetir la narració).
  3. Comentari de la imatge a partir dels vostres coneixements de mitologia i sobre el mite en qüestió.
L’assignació dels mites als alumnes és la següent:

Tàntal, Ixió, Damocles (mites de hybris)

Príap/ Príapo (naixement, funció)
ÀLEX
Eco i Narcís
JOEL
Orfeu i Eurídice
MARTA
Deianira, Nessos i mort d’Hèrcules
SERGIO
Perseu i la Medusa
MARIO
Decaulió i Pirra
DANI
Pandora  i Epìmeteu (la capsa de Pandora)
JULIO
Faetó i el carro d’Hèlios (el sol)
MARC
Pigmalió
DIEGO
Belerofont i la Quimera
IVAN
Dèdail i Ícar (Minos i Pasífae)
MARIA

LLIURAMENT:

- Fóra dels dos casos excepcionals de què ja esteu tots assabentats, el termini límit per lliurar les activitats és la matinada de dilluns 18 i dimarts 19 de març.

- Cal que els envieu com a missatge adjunt en un correu electrònic a l'adreça: orlandclassiques@gmail.com

- En el nom del document, heu de posar-hi el vostre nom.