divendres, 16 de desembre de 2011

LLATÍ: oracions amb infinitius de presentA)     Analitza i tradueix:

1.       Opus est in planitiem descendere

2.       Nefas est recipere se

3.       Pompeius constituerat non dimicare.

4.       Oportet Romanam historiam cognoscere.

5.       Exercitus Romanus Spartacum uincere uolebat.

6.       Carthaginenses Romanos uincere non potuerant.

7.       Oportet impetum facere.

8.       Cupio Paulum esse prudentem.

9.       Romani credebant deos esse bonos.

10.   Caesar milites pontem facere iussit.

11.   Senatores credunt Gallos Capitolium expugnare.

12.   Raditum est Caesarem bonum militem esse.

13.   Omnes putant Seruium Tullium bonum regem esse.

14.   Apertum est captiuos ueritatem non dicere.

15.   Opus est Caesarem exercitum in Hispaniam ducere.B)      Converteix en oracions d’infinitiu les oracions que hi ha entre parèntesis:

1.       Legatis dicit (Caesar in casta uenit).

2.       Ego dico (serui diuitas non habent).

3.       Omnes scimus (Hamilcar Hannibalis pater est).

4.       Spero (meus amicus iam ualet).

dilluns, 12 de desembre de 2011

Activitats sobre les Guerres Púniques (Llatí 4rt ESO)


LES GUERRES PÚNIQUES
(activitats)

A) PRIMERA GUERRA PÚNICA:
-         data
-         Què i/o quin fet la provoca?
-         Com acaba? Qui venç? Què obté Roma al final de la guerra?

B) SEGONA GUERRA PÚNICA:
-         Qui era la família dels Barca (Asdrúbal i Anníbal)?
-         La Hispània cartaginesa dels Barca.
-         La campanya d’Anníbal contra Roma: què pretenia fer Anníbal?
-         Explica també què i com va ser el pas dels Alps i la batalla de Cannas.
-         Amb quin objectiu desembarquen els germans Escipions a Hispània? En quin lloc i en quin any?   Com es deien els germans Escipió? Què fan a Hispània? On i com moren?
-         Qui és i quina va ser la major proesa militar de Publi Corneli Escipió l’Africà? Per què li van dir l’Africà?
-         Batalla de Zama

C) TERCERA GUERRA PÚNICA:
-         Explica quin paper té Cató en la destrucció de Cartago?
-         Què significa “Carthago delenda est”? Quan ho deia Cató? Amb quina intenció?
-         Quin general de la família dels Escipions destruirà Cartago? (explica els seus lligams de parentiu amb Escipió l’Africà).

D) CONCLUSIÓ:
-         Què representen les Guerres Púniques per a Roma?E) PERVIVÈNCIA EN L’ART (presentar-lo en un powerpoint)
-         Busca i tria algun quadre o escultura sobre algun dels personatges o fets rellevants de les Guerres Púniques (per exemple: Aníbal, Escipió l’Africà, els germans Escipió, el pas dels Alps d’Anníbal i els seus homes, la batalla de Zama, etc.)
-         Digues qui és l’autor i quina la data de l’obra? En quin període de la història de l’art se situa?
-         Comenta i interpreta de manera breu el quadre o escultura que has triat.


divendres, 9 de desembre de 2011

Oracions de relatiu per practicar

8.- Bis miser est homo qui antea felix fuit


22.- Caesar legatos intefecit, qui semper in honore uixerunt.

TRADUCCIONS:
8. Dues vegades és miserable l'home que/el qual abans va ser feliç
22. Cèsar va matar els ambaixadors, els quals/que sempre havien estat en honor